El departament d’Esports de la Federació ACELL, seguint la filosofia del moviment internacional Special Olympics, té com a missió principal garantir un programa d’entrenament i competicions esportives estable i regular per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual, independentment de l’edat i el grau de discapacitat.

L’esport és una eina essencial en el procés d’inclusió a la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual i de millora de la qualitat de vida. La pràctica esportiva els ofereix l’oportunitat de desenvolupar les aptituds físiques i les seves capacitats, millorar la condició física i les relacions socials, i fomentar els valors propis de l’esport: treball en equip, esperit de superació, constància, perseverança, esforç o companyonia, entre altres.