Estatuts:

Llei de la transparència:

Informació Institucional

*  Informació econòmica:

                Pressupostos:   Pressupost any 2013

                                          Pressupost any 2014

                                          Pressupost any 2015

                                          Pressupost any 2017

 

                 Auditoria:          Auditoria any 2013

                                          Auditoria any 2014

                                          Auditoria any 2015

                                          Auditoria any 2016

                                                                              Auditoria any 2017 

* Assemblees:                    Assemblea General Ordinària 2018

Documentació general:

Documentació esports:

Documentació lleure: