Estatuts:

LLei de la transparència:

Informació Institucional

*  Informació econòmica:

                Pressupostos:   Pressupost any 2013

                                          Pressupost any 2014

                                          Pressupost any 2015

                                          Pressupost any 2016 (pendent)

                 Auditoria:          Auditoria any 2013

                                          Auditoria any 2014

                                          Auditoria any 2015

                                          Auditoria any 2016

 

Documentació general:

Documentació esports:

Documentació lleure: