La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL és una entitat sense afany de lucre que té com a principal objectiu millorar la qualitat de vida del col·lectiu i fomentar la seva inclusió a la societat a través de l’esport i el lleure.

 

A Catalunya, l’esport de les persones amb discapacitat intel·lectual va començar l’any 1971 a partir de la necessitat de centres i institucions de coordinar-se en matèria esportiva i lleure. L’ACELL va ser creada, aleshores, per impulsar la pràctica esportiva del dia a dia, oferint un servei complet i professional.

 

Al 1997, l’Agrupació Catalana d’Esports i Lleure per a Disminuïts Psíquics (la nomenclatura antiga de l’ACELL) va ser reconeguda pel Secretariat General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya com a federació esportiva, dedicada al foment, l’organització i la pràctica de diferents modalitats esportives i activitats de lleure.