A través d’aquesta activitat, els usuaris poden fer amics i activitats en grup amb els seus companys/es. Hi funcionen 5 grups estables que, com indica el seu nom, es troben gairebé sempre els dissabtes a la tarda quan no són vacances.

Cada grup té un coordinador i un equip de monitors que acompanyen les persones amb discapacitat intel·lectual i que es fan càrrec de les qüestions organitzatives, en funció de les capacitats dels membres del grup.

La dinàmica de “Ens veiem el cap de setmana” és:

  • Els membres del grup, amb el suport dels monitors, decideixen quines activitats volen portar a terme i fan propostes per elaborar la programació trimestral.

  • S’envia les programacions amb les dates, els horaris i els preus al domicili dels/de les participants.

  • El punt de trobada dels grups és, normalment, la seu central de la Federació ACELL a Barcelona.

  • La incorporació als grups depèn del nombre de places disponibles.

Descarregar documentació de:

Programes dels grups:

Documents per a realitzar la inscripció:

Autoritzacions: