CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL (ACELL)

D'acord amb l'article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les Entitats Esportives de Catalunya, en relació amb l'article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i l'article 58è dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL (ACELL), i en representació de tots els clubs afiliats en aquesta Federació, la Presidenta de la FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL (ACELL) per acord de la Junta Directiva té l'honor de convocar Assemblea General Extraordinària el dia 27 d'octubre de 2021, a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria, i que es realitzarà telemàticament, amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Nomenament per l'Assemblea de dos interventors per l'aprovació de l'acta, si s'escau, d'acord amb l'article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya 2. Convocatòria d'eleccions a Representants dels Estaments a l'Assemblea General i a la Junta Directiva 3. Aprovació Reglament Electoral 4. Aprovació Calendari Electoral 5. Nomenament de la Junta Electoral, integrada per 3 titulars i una llista de suplents (Sorteig) 6. Fixació de la data en la que els membres de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec 7. Aprovació canvi domicili social de la Federació ACELL 8. Votació celebració Jocs Special Olympics 9. Precs i Preguntes

Amb el suport de:

Col.laboradors:
Logo
Gran Via, 645, sobreàtic 08010 Barcelona 93 318 39 44

Segueix-nos a les xarxes socials


Si tens qualsevol dubte: