Objetius i Activitats
La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL és una entitat sense afany de lucre que té com a principal objectiu fomentar, organitzar i regular la pràctica de l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual, adaptant-la, sempre que sigui necessari, a les seves capacitats, condicions i preferències. Aquest objectius van adreçats tant a les persones amb discapacitat intel·lectual com als clubs formats per aquest col·lectiu. En l’exercici de les seves funcions i activitats, la Federació s’atendrà als principis i valors generalment acceptats de la integració, normalització, subsidiarietat i utilització dels recursos comunitaris, prioritzant sempre en el benestar i satisfacció personal dels esportistes en la seva integració social. A més de les activitats pròpies de gestió, administració, organització i reglamentació de l’esport per a persones amb disminució psíquica, la Federació exerceix, principalment, les següents funcions:


Dades pràctiques

Oferta esportiva

Oferta de lleure

Amb el suport de:

Col.laboradors:




Logo
Gran Via, 645, sobreàtic 08010 Barcelona 93 318 39 44

Segueix-nos a les xarxes socials


Si tens qualsevol dubte