Objetius

La Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL és una entitat sense afany de lucre que té com a principal objectiu fomentar, organitzar i regular la pràctica de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual, adaptant-la, sempre que sigui necessari, a les seves capacitats, condicions i preferències. Aquest objectius van adreçats tant a les persones amb discapacitat intel·lectual com als clubs formats per aquest col·lectiu. En l'exercici de les seves funcions i activitats, la Federació s'atendrà als principis i valors generalment acceptats de la integració, normalització, subsidiarietat i utilització dels recursos comunitaris, prioritzant sempre en el benestar i satisfacció personal dels esportistes en la seva integració social. A més de les activitats pròpies de gestió, administració, organització i reglamentació de l'esport per a persones amb disminució psíquica, la Federació exerceix, principalment, les següents funcions:

  • Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l'esport per persones amb disminucions psíquiques.
  • Desenvolupar i organitzar programes esportius i de lleure, campionats i tot tipus d'activitats esportives de forma continuada al llarg de tot l'any.
  • Qualificar les competicions esportives oficials a Catalunya.
  • Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.
  • Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats d'àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes.
  • La formació de tècnics, àrbitres, comitès tècnics i d'altres que els agrupin, i també òrgans específics pels clubs que participin en competicions.
  • Organitzar tot tipus d'activitats en l'àmbit del lleure de caire cultural, lúdic, i de vacances que siguin complementàries a les pròpiament esportives que li són pròpies.

Dades pràctiques

118 entitats membres i més de 3.800 llicències esportives

16 disciplines esportives: atletisme, bàsquet, handbol, tennis, tennis taula, petanca, vela, hoquei interior, futbol sala, natació, bàdminton, esquí, ciclisme, gimnàstica esportiva, equitació i proves motrius.

Seguim la filosofia del moviment internacional Special Olympics, que aplega el major nombre d'esportistes amb discapacitat intel·lectual de tot el món, per la qual l'esportista és el més important i l'esport és una eina per transmetre valors, garantint que els atletes gaudeixen d'una competició digna, justa i equilibrada.

Oferta esportiva

Elaborem un calendari estable i regular de campionats a tot Catalunya, adaptats a totes les edats i graus de discapacitat.

Organitzem campionats territorials (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), de Catalunya, escolars, lligues catalanes i també participem en proves populars que organitzen entitats o institucions de tot el territori (Cursa de la Mercè, Jean Bouin, Garmin Barcelona Triathlon, Travessia del Port de Barcelona, etcètera).

Ens encarreguem de fer la selecció dels esportistes per a les competicions estatals i internacionals.

Com a federació catalana, organitzem conjuntament amb Special Olympics Catalunya i diferents ajuntaments, els Jocs Special Olympics a Catalunya. Aquest esdeveniment s'ha consolidat com una de les nostres activitats més notòries i de major projecció local i internacional. Els nostres esportistes hi adquireixen un protagonisme que els permet mostrar les seves capacitats a tota la societat, protagonitzant grans històries personals i de superació.

Comptem amb la col·laboració i el suport de diferents administracions (Generalitat de Catalunya, Diputacions provincials, Ajuntament de Barcelona i altres consistoris), institucions (UFEC-Unió de Federacions Esportives de Catalunya), altres federacions esportives catalanes, clubs i entitats privades, esportistes d'elit i professional del món de l'esport català i internacional.

Oferta de lleure

Dissenyem programes de vacances, respirs i caps de setmana. Comptem amb més de 1.300 places de vacances i respirs durant tot l'any.

Oferim serveis directes als nostres federats en els àmbits de lleure i esport amb productes específics per a cadascun d'ells.

Amb el suport de:

Col.laboradors:
Logo
Gran Via, 645, sobreàtic 08010 Barcelona 93 318 39 44

Segueix-nos a les xarxes socials


Si tens qualsevol dubte: