Programa de VacancesEn què consisteix?

El programa de vacances són estades d’aproximadament una setmana de durada en què s’organitzen activitats lúdiques i de lleure amb companys/es amb característiques similars.

Es preparen per a Setmana Santa (torns curts i llargs), a l’estiu (diversos torns des de juliol fins a agost) i al Nadal (dos torns entre el 23 de desembre i el 6 de gener). Cada grup està acompanyat per un equip de monitors que s’adequa a les necessitats de suports dels participants.

L’allotjament pot ser en albergs, hotels o cases de colònies, entre altres, aprofitant els recursos de lleure que ofereix cada destinació de vacances.


A qui s’adreça?

A qualsevol persona adulta amb discapacitat intel·lectual. Els grups s’estructuren en funció del grau d’autonomia de cada persona, dels suports que necessita i l’edat. Tothom pot gaudir de les vacances amb un grup de companys i companyes amb interessos i característiques personals similars per afavorir que es puguin establir relacions d’amistat.


Com s’hi pot participar?

A cada campanya de vacances s’estableixen unes dates d’inscripció. En un primer període poden demanar plaça, exclusivament, els federats actius de l’entitat o aquells que pertanyen a una entitat sòcia de l’ACELL. En un segon període, s’hi pot inscriure qualsevol persona sigui o no federada activa de l’ACELL. En aquest cas, les persones hauran de tramitar la llicència federativa en el mateix moment de fer la inscripció.

La inscripció, normalment, es formalitza per telèfon. Un cop feta, cal lliurar les autoritzacions per poder participar-hi a la Federació ACELL. Les persones que prenen medicació també han de fer arribar les instruccions necessàries amb les dosis que corresponen durant l’estada. Les places són limitades i s’atorguen per rigorós ordre d’inscripció fins que s’exhaureixen.


Quin és el grup més adequat?

Aquelles persones que hi participen per primera vegada han de realitzar una primera entrevista amb l’equip tècnic del departament de Lleure per determinar quin és el grup més idoni. També s’haurà d’omplir un qüestionari individual que es pot descarregar AQUÍ.


Puc accedir a una beca?

La Federació ACELL ofereix la possibilitat d’aconseguir beques -atorgades per les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per a tots els grups i torns de vacances. Les beques permeten que puguem oferir una sèrie de places a un preu més reduït per a aquelles persones amb una determinada situació econòmica i social. El participant haurà de residir, habitualment, en el nucli familiar i els ingressos d’aquest hauran de ser reduïts. Caldrà demostrar-ho amb la documentació corresponent, que s’haurà d’adjuntar amb el document de petició de la beca:

Full de convivència en què consten totes les persones que viuen en el domicili familiar. Fotocòpia de l’última declaració d’hisenda. En el seu defecte, o en el cas de no aparèixer tots els membres de la unitat familiar, caldrà un document acreditatiu dels ingressos de cada membre o l’acreditació de no tenir-ne cap (certificat de l’INEM, etcètera). Informe social del treballador/a social del municipi o bé del centre on assisteixi el/la participant.

S’ha de consultar la informació específica per a les places becades perquè hi ha una data màxima de sol·licitud.


Informació vacances

Tríptic informatiu vacances
Què cal portat

Documents per realitzar la inscripció

Informació general inscripció
Fitxa inscripció esportista
Domiciliació bancària
Consentiment tractament de dades
Qüestionari d’autonomia personal

Autoritzacions

Autorització de vacances
Full actualització pauta mèdica (canvi de medicació)

Ajuts econòmics

Full sol·licitud beca Diputació
Justificant beca Diputació


Amb el suport de:

Col.laboradors:
Logo
Gran Via, 645, sobreàtic 08010 Barcelona 93 318 39 44

Segueix-nos a les xarxes socials


Si tens qualsevol dubte: